Sơn Tĩnh Điện

Với 5 dây chuyền sơn tỉnh điện trên 2000 tấn/tháng

Dây chuyền sơn tỉnh điện đạt chuẩn.

Chứng Nhận đây chuyền đạt chuẩn sơn bảo hành 10 năm, 20 năm. Tiger, PPG, AKzonobel.

Theo tiêu chuẩn của Mỹ AAMA 2303,2604,2605