Nhôm Trong Xây Dựng

Chúng tôi đã và đang phân phói loại nhôm chuyên dụng dành cho kiến trúc và xây dựng với hai thương hiệu YNGHUARMAX

, bao gồm: Cửa sổ và cửa đi, Vách ngăn & mặt dựng, lam che nắng… các profile trong xây dựng.

Quý Khách có thể xem thêm Profile cửa chi tiết tại website của chúng tôi: www.rmax.vn 


Những Proile tiêu biểu:

Cửa đi: Cửa đi lùa
Cửa đi mở
Cửa đi Xếp trược
Cửa sổ: Cửa sổ lùa
Cửa sổ bật
     
    Vách ngăn - Mặt dựng: Vách ngăn
    Mặt dựng
    Louver