Sản xuất nhôm

Nguyên liệu chính để sản xuất ra nhôm là Bauxite. Nhôm được tạo ra theo công thức sau:  4-7 tấn bauxite thô sẽ tạo ra được = 2 tấn alumina oxit=  1tấn aluminum.

Theo thông tin trên thì khoảng 7% nhôm trên bề mặt trái đất .
Nhôm được tách ra từ nhiều quặng khác nhâu, tuy nhiên bauxit là quặng kim loại duy nhất được sử dụng để tách nhôm. Trong bauxite chứa 12-25% là nhôm.

Bauxite thường nằm ở các tầng chí tuyết bên dưới một vài lớp chất thải nặng.