Nhôm trong công nghiệp

Với đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm, chúng tôi đã phát triển hệ thống profile cho công nghiệp bao gồm:

            

          

Danh sách các sản phẩm thì vô hạn bởi vì các sản phẩm này luôn luôn thay đổi.
Một khi người thiết kế nhôm công nghiệp tăng sự hiểu biết về đặc tính của nhôm thì họ đang tìm kiếm phương pháp để sử dụng nhôm vào trong thiết kế riêng.