Hỗ Trợ Thiết Kế

Để giảm thiểu thời gian và chi phí cho khách hàng. Chúng tôi tiếp nhận thông tin ban đầu,  bằng chuyên môn cũng như bề dày về kinh nghiệm thực tế chúng tôi tư vấn hợp kim nhôm và thiết kế độ dày phù hợp nhu cầu cùa khách hàng. Sau khi thống nhất về chi tiết thiết kế, độ dày, hợp kim nhôm, chúng tôi cho tiết hành báo giá khuôn, thời gian và giá thành phẩm.