Anodized ( Xi Dương Cực)

Xử lý bề mặt xi dương cực hiện đại đạt chuẩn: AAMA 611, AAMA 612,  JIS H8601,   JIS H8602.

Với nhũng màu sắt cơ bản: Silver, Light Brown, Dark Brown, Black

Với 3 dây chuyền và tổng công xuất lên đến 2400 tấn/tháng