Đóng gói

Bao bì nhôm bao gồm: 
   . 50 Phần trăm ứng dụng trong sinh hoạt như:  Khay thức ăn nhanh, bao bì nhôm thực phẩm, bao bì nhôm mỹ phẩm ....

   . 50 Phần trăm ứng dụng trong đóng gói, như lon đồ uốn, lon thực phẩm, chai xịt, ống ...