sản xuất nhôm nguyên chất

Quá trình sản xuất ra nhôm nguyên chất:

Chất được thực hiện trong một lò nấu kim loại lớn: Trước tiên là quá trình chuyển từ alumina oxit sang aluminum.
Nguyên liệu cho quá trình nấu Nhôm gồm:  Aluminum oxit + Electricity + Carbon

                      

Nguyên tử nhôm trong alumina được liên kết với khi oxi. Những liên kết này sẽ bị phá vỡ qua dòng điện để tạo thanh kim loại  nhôm

*  Alumina oxit được vận chuyển từ  phân xưởng tới một lò nấu lớn ( thường là container lớn). Tại đây alumina oxit được tan ra trong hồ điện phân..
*  Alumina oxit có điểm nóng chảy cao, và được chuyển đổi thông qua quá trình điện phân. Trong tế bào điện phân, có một dòng diện cao chạy giữa hai  cực catot ( Câm âm và cực dương ( anode), cả 2 đều làm từ carbon.
*  Cực dương đôt cháy trong quá trình điện phân, nó phản ứng với khí oxi trong alu oxit tạo thành CO2.
*  Aluminum lỏng được hút ra từ cá tế bào điện bằng những bánh xe đặc biệt và được đúc thanh thỏi nhôm đùn, tấm nhôm thỏi … tùy thuộc vào mục đích sử dụng sau này.