Trong vận chuyển

Khi trọng lượng được giảm xuống, thì đồng nghĩa với lượng tiêu thụ xăng dầu cho xe cũng giảm xuống,
Vì thế nhôm được sử dụng để chế tạo các bộ phận trên phương tiện vận chuyển như: Xe hơi, Xe buyt, Xe tải, Máy máy, Xe lửa, tàu...