Xử lý độ cứng

Nhôm thanh sau khi định hình sẽ trãi qua quá trình xử lý nhiệt để tăng cường độ cứng. Tùy theo yêu cầu cụ thể của từng dòng sản phẩm mà nhôm thanh sẽ có độ cứng khác nhau.