Đúc Billet

Nhôm nguyên liệu được đưa vào lò luyện nấu chảy để tiến hành hợp kim nhằm tăng cường những đặc tính tốt của nhôm. Sau đó được lấy mẫu phân tích thành phần hợp kim để đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật rồi trước đúc thành billet.