Đông chất

Để đảm bảo chất lượng thanh nhôm, billet được cho vào lò đồng chất hợp kim (homogenizer) để đảm bảo tính đồng đều và ổn định của nguyên liệu giúp quá trình đùn nhôm đạt tiêu chuẩn tạo ra được sản phẩm chất lượng tốt.