Tái chế nhôm

* Chỉ 5% năng lượng cần dùng để sản xuất nhôm nguyên chất, được dùng để nấu lại để tái sử dụng. 

* 75 % nhôm chưa được sản xuất vẫn được sử dụng. 

* Càng tái sử dụng nhiều lần, thì càng hiệu quả. 

* Những sản phẩm có vòng đời dài, như xe hơi hay building, nhôm tái sử dụng khoảng 20-25%, chủ yếu làm từ nhôm nguyên chất.